Ochrona danych i odzysk danych

     Każdy, komu choć raz zdarzyła się utrata dokumentu, którego tworzenie zajęło wiele czasu wie, jak istotne jest zachowanie zasady ograniczonego zaufania do sprzętu komputerowego oraz... do własnej osoby. Nieustanny pośpiech, "gorące" terminy oraz niestety - brak elementarnej wiedzy - są przyczyną utraty danych.
Ponadto, coraz bardziej skomplikowany sprzęt komputerowy jest z roku na rok podatniejszy na awarie. W przypadku utraty danych w firmie skutki mogą być katastrofalne

     Większość ludzi sądzi, że wystarczy regularnie wykonywać kopie bezpieczeństwa ważnych danych aby nie bać się ich utraty. Być może mieliby rację, gdyby... rzeczywiście to robili.
Moje kilkunastoletnie kontakty z wieloma firmami z terenu Trójmiasta dowodzą, że o swoje dane regularnie dba mniej niż... 10% firm!

Dlatego firma Softserwis wychodzi do Państwa z ofertą jednodniowych szkoleń w zakresie ochrony danych oraz odzysku danych. Szkolenie to jest naturalnym uzupełnieniem treści zawartych w szkoleniach związanych z profilaktyką antywirusową.

     Tematyka szkolenia z zakresu ochrony danych obejmuje kilkanaście typowych przypadków utraty owoców pracy z komputerem oraz zawiera zestaw prostych procedur pozwalających na uniknięcie omawianych problemów.
     Natomiast problem odzysku danych omawiany jest jedynie w aspekcie działań nie stanowiących zagrożenia dla już utraconych danych, które to czynności każdy użytkownik komputera jest w stanie samodzielnie (lub z pomocą bardziej doświadczonych kolegów) wykonać bez konieczności wzywania serwisanta lub korzystania z kosztownych usług firm oferujących profesjonalny odzysk danych.
     Koszt szkolenia jest niezależny od ilości uczestników! Z tego też względu korzystnie jest zebrać większą ilość chętnych.

Zajęcia grupowe odbywają się w siedzibie Państwa Firmy oraz na Państwa sprzęcie i oprogramowaniu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne materiały dydaktyczne.