Microsoft Power Point - szkolenia dedykowane
dla firm oraz instytucji

     Trzeci, z najbardziej popularnych programów pakietu MS Office - Power Point, również znajduje się w ofercie szkoleniowej firmy Softserwis.

Zajęcia z obsługi tego programu również organizujemy po uprzednim skonsultowaniu z Państwem zakresu materiału niezbędnego do omówienia podczas zajęć oraz - po zapoznaniu się z profilem działalności Państwa Firmy. Możliwe jest wówczas zasugerowanie włączenia do programu szkolenia dodatkowych, powiązanych tematycznie zajęć przydatnych podczas tworzenia prezentacji.

     Praktykujemy również utrzymywanie kontaktu z uczestnikami szkolenia po jego zakończeniu poprzez okresowe nadsyłanie drogą elektroniczną dodatkowych materiałów edukacyjnych oraz arkuszy z ćwiczeniami adekwatnymi do zakresu szkolenia.

     W zależności od ilości godzin przewidzianych umową oraz od formy i terminu płatności udzielane są rabaty cenowe. W najkorzystniejszym wariancie koszt szkolenia może wynieść nawet 60% ceny bazowej.

Koszt szkolenia jest niezależny od ilości uczestników! Z tego też względu korzystnie jest zebrać większą ilość chętnych.

Zajęcia grupowe odbywają się w siedzibie Państwa Firmy oraz na Państwa sprzęcie i oprogramowaniu.
W przypadkach koniecznych istnieje możliwość udostępnienia laptopów oraz projektora multimedialnego przez firmę Softserwis.

     Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne nierzadko wykraczające poza zakres omawiany na zajęciach.

Uwaga!
Wszystkim Klientom instytucjonalnym po zakończeniu szkolenia zapewniam półroczną bezpłatną, doraźną pomoc w sytuacjach awaryjnych za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub komunikatora Gadu-Gadu.

Ponadto istnieje możliwość nawiązania odpłatnej współpracy w zakresie tzw. szkoleń zdalnych (e-learning).