Masz o jednego wirusa więcej niż sądzisz...

     Powyższy cytat nieznanego autorstwa, (mylnie klasyfikowany jako jedno z tzw. praw Murphy'ego) nadzwyczaj często sprawdza się niestety w świecie komputerów.

     Panuje powszechne przekonanie, że wystarczy zainstalować w systemie program antywirusowy (najlepiej typu "internet security") aby bez ryzyka surfować po sieci.
Postępowanie takie zdaje egzamin jedynie w warunkach domowych.
Niestety, w przypadku komputerów firmowych jest to zabezpieczenie niewystarczające!

     Jak w każdym przypadku związanym z relacjami człowiek-maszyna najsłabszym ogniwem jest człowiek, który świadomie lub nieświadomie narusza barierę ochronną, jaką stanowi standardowy pakiet antywirusowy.

Wiedza na temat sposobów, w jakie pracownicy firm próbują obchodzić zabezpieczenia oraz to, w jaki sposób nieświadomie je łamią pozwoli Państwu uniknąć często dotkliwych strat - nie tylko finansowych.

Na zajęciach dowiedzą się Państwo również, że istnieją metody wykradania tajemnic firmowych, przed którymi nie uchroni Państwa żaden program antywirusowy ani firewall!!!

Firma "Softserwis" prowadzi jednodniowe szkolenia w zakresie metod zapobiegania kradzieży danych firmowych oraz eliminowania ryzyka omijania zabezpieczeń przez pracowników. Tematem szkolenia jest również bezpieczeństwo transakcji internetowych oraz ryzyko związane z korzystaniem z portali społecznościowych.

     Koszt szkolenia jest niezależny od ilości uczestników! Z tego też względu korzystnie jest zebrać większą ilość chętnych.

Zajęcia grupowe odbywają się w siedzibie Państwa Firmy oraz na Państwa sprzęcie i oprogramowaniu.
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne materiały dydaktyczne.